16 dana aktivizma – radionica

Saradnja sa Filozofskim fakultetom u Tuzli u okviru 16 dana aktivizma, borbe protiv rodno zasnovanog nasilja je od značaja.

Dana, 29.11.2023. održana je još jedna radionice sa studenticama 4. godine Filozofskog fakulteta, studijski program Psihologija, a u okviru predmeta Psihološko savjetovanje koji vodi prof. Ljubica Tomić Selimović. Psihoterapeuti UG Vive Žene Tuzla, su imali interaktivnu radionicu posvećenu razgovoru i radu sa teško traumatiziranim klijentima. Mladi su bili aktivni na radionici, sa puno pitanja i promišljanja i želje da sutra budu dobri pomagači/ce u radu.

Ova aktivnost dio je regionalnog projekta: „Osnaživanje glasova žena koje su preživjele ratno, seksualno i rodno zasnovano nasilje na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, a realizuje se uz podršku medica mondiale e. V. i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Izvor: Facebook