Medica Zenica provodi kampanju “Osmi mart”

Osmi mart je Međunarodni dan žena, ali također se sve više koristi kao dan borbe protiv rodnozasnovanog nasilja. To je prilika da se podigne svijest o problemu rodnozasnovanog nasilja i promoviraju akcije za njegovo suzbijanje.

Međunarodni dan žena, koji se obilježava 8. marta svake godine, tradicionalno se koristi za slavljenje postignuća žena i borbu za njihova prava. Međutim, sve više se prepoznaje i kao prilika za podizanje svijesti o rodnozasnovanom nasilju, koje je globalni problem s ozbiljnim posljedicama. Rodnozasnovano nasilje obuhvata fizičko, seksualno, emocionalno i ekonomsko nasilje koje se temelji na rodu.

Osmi mart također služi kao podsjetnik da su borba za rodnu ravnopravnost i eliminaciju nasilja prema ženama povezane i da zahtijevaju kontinuiranu angažiranost svih društvenih slojeva.

U narednih nekoliko dana Medica Zenica organizirat će događaj koji promovira svijest o rodnozasnovanom nasilju i potiče na akciju kako bi se to nasilje suzbilo i prevladalo, a kroz četiri kratka videa predstavit će i priče koje se tiču borbe protiv rodnozasnovog nasilja u njegovim različitim pojavnostima.

Federalno ministartsvo rada i socijalne politike podržava ovu kampanju i potiče cjelogodišnje aktivnosti na prevenciji i suzbijanju rodnozasnovanog nasilja.

>/p<