Obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma” u Sigurnoj kući FLD

Vrijedni tim Sigurne kuće FLD u Sarajevu

Ne govorimo često o onima koji svakog dana u godini aktivno rade sa žrtvama nasilja, a to su upravo uposlenice Sigurne kuće FLD u Sarajevu prve koje dočekuju žrtve nasilja.

Naše koordinatorice tu su kada korisnice treba smjestiti, razgovarati, ohrabriti ih, odvesti ljekaru, u centar za socijalni rad ili u kino, pozorište, na izložbu, pomoći im da savladaju nove vještine i, na kraju, osnažiti za dalji kvalitetniji nastavak života.

U sklopu obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma” posvećenih borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja, predstavljamo tim Sigurne kuće FLD koji čine: Mubera, Zehra, Arijana, Mersiha, Nataša, Jasmina.

Izvor: Facebook