Od monologa do dijaloga – regionalni skup za nultu toleranciju prema nasilju

Medica Zenica u partnerstvu sa Udruženjem „Dobročinstvo“ u BiH a u povodu sedmice ženske solidarnosti i 8. marta su organizovali panel diskusiju „Od monologa do dijaloga – regionalni skup za nultu toleranciju prema nasilju. Sedmica ženske solidarnosti i 8. mart, imaju globalni karakter i posvećeni su podizanju svijesti o problemima s kojima se žene suočavaju širom svijeta, kao i podsticanju promjena koje će dovesti do potpune ravnopravnosti spolova i nulte tolerancije prema nasilju.

Na samom početku panel diskusije prisutne su pozdravili i istim se obratili:

Dr.sci. Sabiha Husić, direktorica “Medica” Zenica

Doc. dr. Hajrudin Šahić, direktor Udruženja „Dobročinstvo u BiH“

Tarik Smailbegović, savjetnik ministra, u ime Adnana Delić, ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Edin Arnaut, pomoćnik ministra, u ime Antonio Šimunović, ministar Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Važno je istaći da je  gosp. Smailbegović, savjernik ministra ukazao je na doprinos Ministra Delić u dosadašnjem radu a u pružanju podrške sigurnim kućama u FBiH  a time i adekvatnijoj zaštiti žertava nasilja u porodici.  Gosp.Delić je prvi federalni ministar koji je posjetio sve sigurne kuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokazao razumijevanje i spremnost za iznalaženje što adekvatnijih rješenja za finansiranje sigurnih kuća, te u saradnji sa ženskim nevladnim organizacijama koje vode sigurne kuće prošle godine pokrenuo zajedničko obilježavanje kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ pored niza aktivnosti posebno je važno što je kreirana webstranica za sigurne kuće FBiH.

Također, u ime Ministra Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona,  gosp. Arnaut, pomočnik Ministra ukazao je na primejre dobre prakse ZDK i saradnje sa Medicom Zenica kao i kreiranje inovativnih modela podrške i zaštite žrtava nasilja u porodici te prevencije i podizanja svijesti za nultu toleranciju na nasilje prema ženama i nasilja u porodici. Već dugi niz godina nadležno Ministarstvo radi na adekvatnijem iznalaženju sufinansiranja sigurne kuće Medice Zenica u saradnji sa Medicom zenica za područje ZDK ali i na jačanju koordinacionog tijela u borbu protiv nasilja u porodici i zajednici.

Nakon obračanja moderatorica Šiljak Irma je podsjetila na  prioritetna područja i korake za Bosnu i Hercegovinu u skladu sa preporukama Komiteta Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

U panel diskusije obratile/obratili  su se:

  • Semir Šut, bivši policijski komesar Ministarstsva unutrašnjih poslova ZDK – ukazao je na važnost kordinacije u pružanju zaštite, kao i o bilateralnim odnosima samih aktera i potencijala kordinacionih tijela.
  • Dr.sci. Sabiha Husić, direktorica “Medica” Zenica ukazala je na važnost specijalizirane podrške, pomoći i zaštite za žrtve nasilja. Ukazujući na dosadašnje primjere dobre prakse ZDK koji su preneseni i druge kantone FBiH.
  • Gorica Ivić, izvršna direktorica Fondacija Udružene žene Banja Luka – iznijela je iskustva i primjere dobre prakse ali i izazove u zaštiti žrtava nasilja u Republici Srpskoj.
  • Nihada Gondžo, direktorica JU Centar za socijalni rad Vareš- ukazala je na iskustva  u radu sa žrtvana nasilja  shodno nadležnostima centara za socijalni rad.
  • Hajrija Ramadani, predsjednica Udruženje žrtava nasilja „Hajr“ Beograd – Srbija Osnivačica i predsjednica udruženja žrtava nasilja Hajr  je podijelila iskustva važnosti osnaživanja žena, žrtava nasilja.

Učesnici i učesnice su doprinijeli ovoj panel diskusiji kroz interakciju i razmjenu iskustava. Na kraju panel diskusije doneseni su mnogobrojni zaključci a neki od njih su:

  • Neophodno jačati saradnji svih aktera na lokalnim nivoima, kantonima i FBiH, kao i i na samom državnom nivou.
  • Prepoznati specijalizirane servise u pružanju podrške i brige žrtavma nasilja te obezbjediti adekvatna finansijska sredstva za neometan rad sigurnih kuća u FBiH.
  • Iskoristiti potencijal koordinacionih tijela, iznaći modele koji neće izlagati žrtve nasilju dodatnom stresu i retraumatizaciji tokom pružanja zaštite i pomoći te procesuiranja počinioca nasilja.

Kontinuirana edukacija svih aktera i razmjena iskustava.