Znaci psiholiškog nasilja u vezi

Jesu li ovakve riječi nekada bile upućene tebi? Da li su bile popraćene ljutnjom i drskošću? Obrati pažnju na znake psiholiškog nasilja u vezi.

Izvor: Facebook