Kampanja “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama”

Od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u saradnji s partnerima, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sprovodi kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama”. Aktivnosti su dio globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Sigurne kuće u FBiH

Bosna i Hercegovina, zemlja bogata prirodnom ljepotom, ponosno se uzdiže između planina, rijeka i zelenih šuma. Uprkos ovom idiličnom okruženju, mnoge žene i djeca u našoj zemlji trpe nasilje unutar svojih domova, često nemajući gdje potražiti razumijevanje, pomoć, podršku i zaštitu. Upravo je to razlog postojanja “Sigurne kuće” mjesta gdje se ženama i djeci pruža sigurnost i podrška u teškim trenucima, gdje se uspostavlja topla i podržavajuća zajednica.

5 ženskih nevladinih organizacija pružaju sigurnost, toplinu, prijateljstvo, stručnu pomoć podršku i zaštitu ženama i djeci u nevolji. Medica Zenica, Vive žene Tuzla, Žena BH iz Mostara, Fondacija lokalne demokratije u Sarajevu i Žene s Une u Bihaću pružaju sigurno mjesto, individualiziranu i sveobuhvatnu podršku i brigu, pravo na izbor i slobodu. Ovo su mjesta gdje se nalaze psihoterapeutkinje, instruktorice, psihologinje, socijalne radnice, socijalne pedagoginje, medicinsko osoblje, odgajateljice, volonterke i volonteri sa pratećom administrativnom podrškom. Svi posvećeni pružanju podrške u svakom trenutku.

Sigurna kuća mjesto je gdje su zadovoljne osnovne egzistencijalne potrebe – odjeća, obuća, hrana, higijena. Ovdje se pruža pomoć i podrška u praćenju zdravstvenog stanja, u stabilizaciji psihosocijalnog stanja, individualni, savjetodavni i terapijski rad, okupaciona terapija, pravno savjetovanje i podršku tokom ostvarivanja prava i ekonomskog osnaživanja za samostalan život. Svako dijete je u sigurnoj kući uvijek dobro došlo i njegovano je s ljubavlju i pažnjom. Djeci se pruža odgojno obrazovna podrška, terapijski rad i savjetovanje, kreativne radionice i radionice relaksacije.

Sigurne kuće nisu samo prostor i krov nad glavom za žene i djecu već specijalizirani servisi koji pružaju podršku i resurse ženama i djeci koji su suočeni s nasiljem u porodici. Sigurne kuće u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu samo zgrade u kojima žene ostaju zatvorene i odsječene od ostatka svijeta, već predstavljaju oaze nade i mjesta oporavka i jačanja žena i djece. Tu su da pruže svjetlo u najmračnijim trenucima i pomognu ženama i djeci da ponovno pronađu svoj put prema sreći, sigurnosti i dostojanstvenom životu.

„Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo

 • Bavadžiluk bb, 71000 Sarajevo
 • 033 237 240
 • 033 236 899
 • adl@bih.net.ba
 • www.fld.ba

Udruženje „MEDICA“ Zenica

„Vive Žene“ Tuzla

 • Alekse Šantića bb, 75000 Tuzla
 • 035 224 310
 • 035 224 311
 • vivezene@bih.net.ba
 • www.vivezene.ba

Udruženje „Žene sa Une“
Bihać

 • Krupska 26, 77000 Bihać
 • 037 220 855
 • 037 220 855
 • zena-una@bih.net.ba
 • www.zenesaune.org

Udruženje „Žena B&H“
Mostar

 • Ivana Krndelja 3, 88000 Mostar
 • 036 550 339
 • 036 558 525
 • 036 558 526
 • 036 550 023
 • zenabih@bih.net.ba
 • Facebook

Vrste pomoći

U sigurnim kućama Federacije Bosne i Hercegovine nude se sledeće vrste pomoći žrtvama porodičnog nasilja:

Psihološko savjetovalište

Savjetovališta sigurnih kuća pružaju:
– individualni i grupni terapijski rad
– porodičnu terapiju
– savjetodavni i terapijski rad s djecom
– rad sa muškim članovima porodice kao i sa supruzima i partnerimanasilnog ponašanja

Pravno savjetovalište

Pravno savjetovanje dostupno je ženama i djevojčicama koje su zbrinute u sigurnim kućama, ali su otvorena i za ostale osobe koje se žele upoznati sa svojim pravima i kojima je neophonda pravna podrška.

Radno-okupaciona terapija

Radno-okupaciona terapija obuhvata različite radne, kreativne i edukativne aktivnosti sa ciljem poboljšanja fizičkog i mentalnog zdravlja žrtve smještene u Sigurnoj kući.

Ekonomsko osnaživanje

Ekonomsko osnaživanje je jedan od vidova pomoći kroz koji se nastoji pomoći ženama da dođu do sigurnijeg života, potraže posao ili da svojim radom u kući obezbijede sebi osnovna finansijska sredstva za život.

Dječiji kutak

Dječiji kutak omogućava brigu, podršku, zaštitu i integraciju djece starosne dobi do 18 godina koja žive i rade na ulicama i/ili su iz visoko rzičnih grupa.

Treninzi i edukacije

Treninzi i edukacije su namijenjeni obrazovanju psihologa, ljekara, socijalnih radnika,medicinskih tehničara, pravnika, psihoterapeuta i studenata, sa ciljem sticanja novih znanja, vještina i kompetencija u pružanju pomoći traumatiziranim osobama.

5

Sigurnih kuća u Federaciji BiH

146

Kreveta u sigurnim kućama

4243

Dosadašnjih korisnika, žena i djece

U sigurnim kućama Federacije BiH boravilo je više od 9600 žena.
Sigurne kuće Fedracije BiH raspolažu sa 146 kreveta.
Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama !!!
Sigurne kuće ženama i djeci pružaju sigurnost i podršku u najtežim trenucima.
previous arrow
next arrow