5 videa – Mubera Hodžić- Lemeš, menadžerica Sigurne kuće FLD u Sarajevu i braniteljica ljudskih prava

“Hrabrost žena koje prijave nasilje u porodici dodatno me motivira u radu.”

Tim Fondacije lokalne demokratije pripremio je serijal kratkih pet video profila braniteljica ljudskih prava širom BiH, povodom obilježavanja Međunarodnog dana branitelja ljudskih prava.

Ovaj video prilog se realizuje u okviru projekta „Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama“, kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije, a finansijski podržava Kraljevina Nizozemske kroz MATRA program.

Izvor: Facebook