Dan ljudskih prava

10.12. na Dan ljudskih prava podsjećamo na osnovna prava koja su zagrantovana ženama žrtvama rata.

Pravo na pravdu. Pravo na rehabilitaciju. Pravo na istinu.

Godinama nakon rata brojne žene još uvijek nisu uspjele ostvariti ova prava.

Vive Žene se solidarišu sa svim ženama i zajednički se borimo za prava koja Vam pripradaju. Kroz kontinuiranu psihosocijalnu podršku ohrabrujemo sve žene da ustraju u borbi.

Izvor: Facebook