Forumi u Vlasenici, Kladnju, Srebreniku i Bratuncu

U okviru projekta „Jačanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje mladih žena i djevojaka kroz obrazovanje za nove kompetencije kao vrata ka boljoj zapošljivosti“ kojeg finansira Frida Švicarska, održani su forumi u Vlasenici, Kladnju, Srebreniku i Bratuncu za lokalna udruženja žena, a koje su vodile djevojke i mlade žene edukovane za sprovođenje gender radionica. Na forumima je učestvovalo preko 80 žena iz navedenih zajednica.Djevojke iz ovog projekta su učestvovale i u uličnoj akciji akciji povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja kojeg su organizovale Vive žene, Tuzla. Akciju je podržalo preko 30 djevojaka.

Izvor: Facebook