Aktuelni projekti udruženja “Žena BiH” Mostar

“Žena BiH” u partnerstvu sa Inicijativom građanki/na Mostara provodi aktivnosti u okviru projekta: „Aktivno NE pasivno, socijalno-društveno uključivanje žena“.

Projekt se implementira na području Mostara, a kroz projektne aktivnosti uključene su korisnice „Žena BiH“, ali i druge zainteresirane skupine žena koje učestvuju u radno-okupacionim terapijama, kreativnim radionicama i terapijama psihološke podrške.

Aktivnosti su podržane u okviru projekta “Mostar – prostori koji pokreću” kojeg implementira češka neprofitna organizacija People in Need sa partnerima, uz finansijsku podšku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.