Sarajevo – akcija informisanja građanki i građana o prepoznavanju, prevenciji i prijavljivanju rodno zasnovanog nasilja

U Sarajevu je održana akcija informisanja građanki i građana o prepoznavanju, prevenciji i prijavljivanju rodno zasnovanog nasilja.

Predstavnici Fondacije lokalne demokratije dijelili su letke, emitovali videa i informisali građane o postojećim servisima Fondacije lokalne demokratije (Sigurna kuća u Sarajevu, SOS telefoni, Centar žene).

Ovu aktivnost je podržao i Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Izvor: Facebook