Neplaćeni kućni rad: Kako promijeniti negativnu praksu prema ženama u BiH

Kako promijeniti praksu po kojoj žena u BiH dnevno provodi oko šest sati u neplaćenim kućnim ili poslovima brige, što je duplo više u odnosu na muškarce ili na žene u zemljama EU i šta bi sve društvo dobilo promjenama nabolje razgovaramo sa Adnanom Delićem, federalnim ministrom rada i socijalne politike, Lejlom Hodović iz Gender centra FBiH i Lejlom Turulja, profesoricom na Ekonomskom fakultetu UNSA.

Izvor: n1info.ba