Tag: Udruženje „Žena B&H“ Mostar

 • Okrugli stol – Udruženje “Žena BiH” Mostar

  Okrugli stol – Udruženje “Žena BiH” Mostar

  Dana 6.12.2023.godine, u sklopu projekta “Ekonomsko osnaživanje ranjivih žena (žena u riziku od i žena žrtava rodno-zasnovanog nasilja) kroz razvoj specifičnih vještina”, kojeg Udruženje “Žena BiH” Mostar sprovodi uz podršku Irske Ambasade u Sloveniji, organiziran je Okrugli stol na kojem su učešće uzeli članovi Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici…

 • Okruglim stolom Udruženje ‘Žena BiH’ skrenulo pažnju na položaj žrtava nasilja

  Okruglim stolom Udruženje ‘Žena BiH’ skrenulo pažnju na položaj žrtava nasilja

  Okrugli stol u sklopu projekta “Ekonomsko osnaživanje ranjivih žena kroz razvoj specifičnih vještina”, kojeg Udruženje “Žena BiH” Mostar sprovodi uz podršku irske ambasade u Sloveniji, održan je u srijedu u Mostaru. Na okruglom stolu učestvovali su članovi Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u HNK te predstavnice i predstavnici i…

 • 16 dana aktivizma – dvije radionice u Tuzli

  16 dana aktivizma – dvije radionice u Tuzli

  U okviru 16 dana aktivizma, 28.11.2023. održane su dvije radionice sa studentima Filozofskog fakulteta u Tuzli, studijski program Psihologija, a u okviru predmeta Uvod u psihologiju mentalnih poremećaja koji vodi prof. Ljubica Tomić Selimović. Psihoterapeuti UG Vive Žene Tuzla, su mladima prenijeli svoje iskustvo rada sa traumatiziranima. Akcenat je bio na procjeni ličnih komunikacijskih vještina,…

 • Edukacija za policijske službenike i službenice – Mostar

  Edukacija za policijske službenike i službenice – Mostar

  Predstavnica Udruženja “Žena BiH” Mostar je zajedno sa predstavnicima Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici HNK provela edukaciju za policijske službenike/ce i predstavnike/ce Centara za socijalni rad HNK na temu nasilja u porodici, a uz podršku Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (projekat podržan od UN WOMEN). Izvor: Facebook

 • Projekat pod nazivom: “Intersekcionalnost i WPS 1325 Agenda”

  Projekat pod nazivom: “Intersekcionalnost i WPS 1325 Agenda”

  Udruženje “Žena BiH” Mostar trenutno implementira projekat pod nazivom: “Intersekcionalnost i WPS 1325 Agenda (Agenda UN Rezolucije 1325 Žena, mir i sigurnost): Alat za kontinuiranu i smisleno učešće žena u održivim procesima na izgradnji mira i pomirenju u Hercegovačko-Neretvanskom Kantonu Federacije Bosne i Hercegovine”. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je izrada studije pod nazivom “Studija…

 • Okrugli stol – Mostar

  Okrugli stol – Mostar

  Povodom 16 dana aktivizma Udruženje “Žena BiH” Mostar je u saradnji sa Koordinacijskim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu pritiv nasilja u porodici i udruženjem “Novi put” održalo okrugli stol sa predstavnicama/ima relevantnih institucija sa ciljem podizanja svijesti o problemu nasilja u porodici. Izvor: Facebook