16 dana aktivizma – dvije radionice u Tuzli

U okviru 16 dana aktivizma, 28.11.2023. održane su dvije radionice sa studentima Filozofskog fakulteta u Tuzli, studijski program Psihologija, a u okviru predmeta Uvod u psihologiju mentalnih poremećaja koji vodi prof. Ljubica Tomić Selimović. Psihoterapeuti UG Vive Žene Tuzla, su mladima prenijeli svoje iskustvo rada sa traumatiziranima. Akcenat je bio na procjeni ličnih komunikacijskih vještina, te davanju osnovnih smjernica za razgovor sa traumatiziranim, te poseban naglasak na radu sa osobama koje su preživjele teška traumatska iskustva. Studenti su bili aktivni na radionici, pokazali su znatiželju, zainteresovanost i otvorenost u radu.

Ova aktivnost dio je regionalnog projekta: „Osnaživanje glasova žena koje su preživjele ratno, seksualno i rodno zasnovano nasilje na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, a realizuje se uz podršku medica mondiale e. V. i Engagement Global (EG) iz fonda Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Izvor: Facebook