Edukacija za policijske službenike i službenice – Mostar

Predstavnica Udruženja “Žena BiH” Mostar je zajedno sa predstavnicima Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici HNK provela edukaciju za policijske službenike/ce i predstavnike/ce Centara za socijalni rad HNK na temu nasilja u porodici, a uz podršku Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (projekat podržan od UN WOMEN).

Izvor: Facebook