Ministar Delić tokom boravka u radnim posjetama sigurnim kućama u Tuzli i Zenici obećao raditi na sistemskom rješavanju finansiranja sigurnih kuća

Ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić sa pomoćnicima iz sektora socijalne zaštite i najbližim saradnicima boravio je u obilasku i radnim posjetama sigurnim kućama Vive žene u Tuzli i Medica u Zenici.

Zajednički imenilac naizraženijih izazova sa kojima se susreću ove dvije sigurne kuće u redovnim aktivnostima jeste osiguranje neophodnih sredstava za nesmetano zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici. Kako su istakle obje direktorice, međunarodne organizacije finansiraju sve projekte, osim zbrinjavanja žrtava nasilja za koje je općeprihvaćeni stav da je ono obaveza svake države ponaosob.

U Federaciji BiH aktivno je pet sigurnih kuća u pet različitih kantona, a zakonom je predviđeno da se finansiraju sa entiteskog i kantonalnih nivoa. Taj sistem finansiranja nije definisan tekućim transferima, a Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku sufinansira zbrinjavanje žrtava nasilja kroz javni poziv koji je upravo otvoren, a ukupni iznos predviđen za ovu namjenu ove godine je 500.000 KM.

Ministar Delić iskazao je razumijevanje za navedeno, te kazao da će Ministarstvo ove godine sve učiniti da sredstva planirana za javni poziv za sigurne kuće budu u cjelosti realizirana, a da će se već za sljedeću godinu raditi na iznalaženju boljeg modela sufinansiranja zbrinjavanja žrtava nasilja u sigurnim kućama.

“Nasilje je ozbiljan problem našeg društva sa trendom stalnog rasta, a sigurne kuće su jedine koje nude socijalnu uslugu zbrinjavanja žrtava nasilja koju bi, u pravilu, morala pokrivati država. Mi tu uslugu nemamo riješenu institucionalno zbog čega ćemo kroz korektan partnerski odnos sa ovim organizacijama nastojati preuzeti dio svoje odgovornosti i obezbijediti sistemsko finansiranje zbrinjavanja žrtava nasilja. To je najmanje što možemo i trebamo učiniti”, izjavio je ministar nakon današnjih razgovora sa direktoricama sigurnih kuća.

Izvor: fmrsp.gov.ba