Ministar Delić najavio kampanju „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama“ kampanja se provodi u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić (NiP) je povodom dvosedmične kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja govorio o borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Ministarstvo koje vodi, u saradnji sa pet sigurnih kuća u Sarajevu, Mostaru, Bihaću, Zenici i Tuzli provodi niz aktivnosti povodom 16 dana aktivizma (od 25. novembra do 10. decembra) u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Delić je prihvatio prijedlog direktorica i voditeljica sigurnih kuća da Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH ove godine bude nositelj zajedničke kampanje za podizanje svijesti o informiranosti žrtava rodno zasnovanog nasilja o pravima i mogućnostima koje imaju. Napomenuo je da se u cijelom svijetu povećava rodno zasnovano nasilje te da su statistike po ovom pitanju, kako je konstatovao, poražavajuće.

“Potresna je statistika Ujedinjenih nacija koja kaže da svakih deset minuta jednu ženu u svijetu ubije član njene vlastite porodice. Mi u Bosni i Hercegovini, pa samim tim u FBiH, nemamo objedinjene statističke podatke, ali vidimo iz dana u dan se situacija i kod nas usložnjava”, dodaje.

Podsjetio je da je obaveza podizati svijest društva o ovom problemu te se osvrnuo na pomoć Ministarstva sigurnim kućama.

“Kao resorno ministarstvo koje ima obavezu osigurati stabilno finansiranje sigurnih kuća kako bi žrtve nasilja imale osposobljen mehanizam zaštite u slučaju nasilja u porodici, već smo napravili iskorake u tom segmentu i sa prošlogodišnjih 250.000 KM, u ovoj godini imali smo pola miliona KM za finansiranje rada sigurnih kuća”, ukazao je.

Delić je također podsjetio da nije sve u materijalnoj pomoći i da se mora raditi na razvoju nematerijalne pomoći.

“U tom smislu ide i ova naša zajednička kampanja sa sigurnim kućama u cilju da njihov rad približimo ženama koje, kako sam imao priliku uvidjeti, često imaju pogrešne pretpostavke o sigurnim kućama i onome što one predstavljaju, koje usluge nude”, naveo je.

Nasilje nad ženama je istakao kao sve ozbiljniji problem koji ne poznaje nikakve granice i razlike. Osvrnuo se i na rastuće nasilje nad djecom.

“Dok god je prisutno kao pojava, zaista ne možemo govoriti o razvoju društva i civilizacijskim vrijednostima. U velikom broju slučajeva porodičnog nasilja žrtve su žene i to nije nikakva slučajnost, jer je riječ o rodno zasnovanom nasilju. Prema informacijama koje dobijamo sa terena, sve je veći porast i nasilja nad djecom u njihovim porodicama”, rekao je.

Pitanje institucionalne zaštite

Ukazao je da se svakodnevno krše osnovna ljudska prava žena i djece – od prava na život do prava na emocionalni integritet. Napomenuo je i na to da se ovo nasilje ni približno ne prijavljuje ili se prijavljuje onda kada je posljednjoj fazi i kada se dese fatalne posljedice. Delić je komentarisao i pitanje povjerenja žrtava u sistem.

“Nije uvijek jednostavno vjerovati u zaštitu i funkcioniranje sistema i institucija koje zahtijevaju dodatna ulaganja i resurse kako bi se osigurala bolja prevencija i zaštita”, konstatovao je.

Poručio je da kao ministar za rad i socijalnu politiku radi na jačanju karika u sistemu, za koje je odgovorno ministarstvo koje vodi. Ukazao je da se to odnosi i na finansijsku podršku sigurnim kućama.

Prema njegovim riječima, obilježavanjem dana aktivizma, osim podizanja svijesti o ovom problemu, važno je pravovremeno prijaviti nasilje i počinitelja nasilja. Pozvao je više institucija na prevenciju nasilja.

“Kada govorimo o nasilju nad ženama i djevojčicama, moramo uvijek razmišljati o multidisciplinarnom pristupu prevenciji i borbi protiv nasilja. Prije nego se bavimo posljedicom, naglasak treba staviti na mjere prevencije, a tu govorimo o širokom frontu institucija koje treba staviti u funkciju – od obrazovnih ustanova, do medija, policije, centara za socijalni rad, civilnog sektora, ali i porodice”, kazao je.

Kako je izjavio, borba protiv rodnih stereotipa znači prevenciju i borbu protiv nasilja. Naveo je da je potrebno osnaživati narativ kojim će se ukloniti stigma sa žrtava i njihovog smještaja u sigurnoj kući. Također je pozvao i na adekvane sankcije počinitelja nasilja.

“Zato kroz dobru međuresornu saradnju možemo, trebamo i hoćemo napraviti više za žene i djecu. Žrtvama je potrebno osigurati mrežu zaštite i podrške, a počinitelje treba strožije kažnjavati kako bismo jasno pokazali da imamo nultu toleranciju na nasilje. U regionu, ali i u Evropi se govori o femicidu kao posebnoj kategoriji u sklopu Krivičnog zakona i ne vidim razloga zašto FBiH ne bi zauzela stav da jasno određenom kaznenom politikom učini sve da se smanji stopa nasilja nad ženama”, naglasio je.

Obavezom smatra da se radi na prihvatanju sigurne kuće kao najboljeg zaštitnog mehanizma koji nije sramota, već sigurno utočište i mjesto gdje žena može dobiti sve ono što joj je potrebno za život – od psihološke do ekonomske podrške.

“Žene moraju znati da to nije samo krov nad glavom već čitav ekosistem usluga i podrške”, dodaje.

Poruka javnosti

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama je prilika, između ostalog, da se sjetimo svih žena koje su izgubile svoj život zato što su usprotivile nasilniku, svim ženama koje su tražile bolji život za sebe i svoju djecu, koje nisu željele ni pristajale živjeti u nasilju. Ovaj dan je i snažni podsjetnik na odgovornost svih nas da zaštitimo žene koje su željele izaći iz začaranog kruga u kojem su se nalazile.

“Tokom 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama Ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa pet sigurnih kuća iz FBiH, zajedno sa međunarodnim partnerima UN i UNWOMEN, provodi niz aktivnosti kako bismo pozvali sve relevantne aktere na borbu protiv nasilja nad ženama i isključili nasilje iz svakodnevnice naših majki, sestara, prijateljica i kolegica”, rekao je Delić.

Najavio je javno predstavljanje kratkog dokumentarnog filma o radu sigurnih kuća, izložbu fotografija iz sigurnih kuća, internetsku stranicu sigurnekuce.ba te potpisivanje opće deklaracije o saradnji Ministarstva rada i socijalne politike FBiH i sigurnih kuća.

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH pokreće i medijsku kampanju pod nazivom “Sigurne kuće za sigurne žene” kojom poziva sve, posebno medije kao snažan glas u javnom diskursu, da u 16 dana aktivizma i borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama daju doprinos.

“Ovom kampanjom želimo podići svijest o nasilju i ulozi koje društvo ima u osnaživanju žrtava. Također, kampanjom se doprinosi prevenciji nasilja nad ženama, promocijom besplatne 24-satne telefonske linije 1265 preko koje se može prijaviti nasilje i zatražiti pomoć”, kazao je ministar Delić.

Iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH su poručili građanima da je njihova dužnost da se skreću pogled sa nasilja, da prijave nasilje i da time nekom spase život, jer žrtve ponekad nemaju snage da to učine same. Delić vjeruje da je FBiH spremna na civilizacijski iskorak po pitanju poboljšanja zaštite žena žrtava nasilja i smatra da je to zadaća za boljitak društva.

Izvor: klix.ba