Projekat pod nazivom: “Intersekcionalnost i WPS 1325 Agenda”

Udruženje “Žena BiH” Mostar trenutno implementira projekat pod nazivom: “Intersekcionalnost i WPS 1325 Agenda (Agenda UN Rezolucije 1325 Žena, mir i sigurnost): Alat za kontinuiranu i smisleno učešće žena u održivim procesima na izgradnji mira i pomirenju u Hercegovačko-Neretvanskom Kantonu Federacije Bosne i Hercegovine”.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta je izrada studije pod nazivom “Studija o intersekcijskom pristupu uvriježenom utjecaju roda na projekte izgradnje mira i pomirenja u lokalnim zajednicama”.

Glavni fokus studije je adresiranje izazova sa kojima se suočavaju žene, posebice one koje odluče da se bore za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Ova studija analizira različite oblike diskriminacije protiv žena koje su uspjele pronaći snagu da postanu pokretačice društvene promjene.

Koristeći intersekcijski okvir analiza, ova studija preispituje kako rod i pozicioniranje žena iz marginaliziranih grupa utječe na učešće, kako starijih tako i mlađih žena u aktivnostima na izgradnji mira i pomirenju u lokalnim zajednicama u regiji Hercegovine, te kakvu interakciju imaju šire strukturalne sile diskriminacije i ekskluzije (npr. rasizam, homofobija, kao i diskriminacija na osnovu starosne dobi) sa dobnim normama prisutnim u društvu i na koji način to utječe na ishode na individualnoj razini, u vezi sa procesima izgradnje mira.”

Izvor: Facebook