Ministar Delić u posjeti sigurnoj kući u Bihaću poručio da su sigurne kuće odgovornost društva i institucija

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je, u okviru dvodnevne posjete Unsko – sanskom kantonu, jučer posjetio i sigurnu kuću u Bihaću.

Posjeti su prisustvovali i resorni ministar iz Vlade USK Muris Halkić, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, te resorni ministri iz nekoliko drugih kantona koji su ranije toga dana učestvovali na prvoj sjednici Ministarske koordinacije.

Ova posjeta bila je prilika ujedno i da se resorni ministri iz drugih kantona koji smještaju žrtve nasilja u ovu sigurnu kuću upoznaju sa procedurama smještanja koje prati niz aktivnsoti koje trebaju biti regulisane između kantona, kao što je pitanje zdravstvenog osiguranja žrtava nasilja koje dolaze iz drugih kantona.

Ministar Delić još jednom je iskoristio priliku podsjetiti sve prisutne na važnost nesmetanog rada sigurnih kuća koje su važan mehanizam zaštite žrtava porodičnog nasilja, te da svi nivoi vlasti moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za rad sigurnih kuća. Podsjetio je i da će izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federalno ministarstvo rada konačno moći donijeti pravilnik kojim će se regulisati rad i finansiranje sigurnih kuća sa nivoa Fedearcije.

Nevladina organizacija „Žene sa Une“, u okviru kojeg radi i egzistira i program sigurne kuće, više od trideset godina uspješno radi na zbrinjavanju djece i žena žrtava nasilna u porodici, trgovine bijelim robljem, te zaštiti i promovisanju ljudskih prava.

U organizaciji je zaposleno 26 stručno osposobljenih kadrova, a njihovi servisi socijalne zaštite uspješno sarađuju s institucijama i ustanovama što ih čini posebno važnim segmentom u sistemu socijalne zaštite, kako u prevenciji, tako i u zbrinjavanju kod eskalacije negativnih modela ponašanja.

Udruženje “Žene sa Une” svoj rad temelji na pružanju psihosocijalne podrške posebno ranjivim kategorijama. U sklopu Udruženja djeluje i Dnevni centar za djecu u riziku od razdvajanja, te riziku od negativno društvenih oblika ponašanja.

Izvor: fmrsp.gov.ba